Görme Engelliler

KUTLU DOĞUM

Okulumuz Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri 

 

 

Essubhu beda min tal’atihi - Sabah nurunu O’nun çehresinden aldı
Velleylü deca min vefratihi - 
Gece ise karanlığını O’nun siyah saçlarından aldı
Fakar Rusulâ fazlan ve âlâ - 
O fazilet ve ulviyeti ile bütün resullerden üstün oldu
Ehdes sublâ li delâ le tihi - 
Hidayete erenler yolunu O’nun delaleti ile buldu 


Kenzül kerami mevlenniami - 
Cömertlik hazinesi o hazineden ihsan edendi
Hâdil ümemi li şeriatihi - 
Toplumları dinine ve hidayetine erdirdi
Ez kennesebi a’lel-hasebi - 
Soyu çok temiz, şerefi pek yücedir
Küllü’l-arabi fi-hizmetihi - 
Bütün Araplar O’nun hizmetindedir

Sâate şeceru natakal haceru - Ağaçlar huzurunda koştu, taşlar dile gelip konuştu
Şakkal kameru bi işaretihi - 
O’nun işareti ile ay ikiye yarıldı
Cibrili etâ leylete Esrâ - 
İsra gecesi Cebrail (a.s.) O’na geldi
Ver-Rabbü de’â li-hazretihi -
 Ve Rabbi O’nu huzuruna davet etti

Nâdeş-şerefâ vallâhu afâ - 
O büyük rütbelere nail oldu
Amma selafâ min ümmetihi - 
Allah (c.c.) da O’nun ümmetini affetti
Fe Muhammeduna Hü ve Seyyidina - 
Bizim Muhammedimiz (s.a.v.) ki O bizim efendimizdir
Fel izzülenâ bi icabetihi - 
O’nu kabul ettiğimiz için şeref bize aittir

kutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatıkutlu Doğum haftası Efendimizin Hayatı